Aktualności

16.5.2020

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – MEN uruchamia stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych oraz zajęcia specjalistyczne.

W naszym Ośrodku w formie stacjonarnej, w zależności od decyzji rodziców i uczniów, odbywać się będą nastepujące zajęcia:
od 18 maja 2020 r. -  zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla uczestników takich zajęć, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia w przedszkolu (pierwszeństwo przyjęcia maja dzieci rodzicó pracujących, kolejne - zgodnie z organizacją pracy w 2 grupach wiekowych); zajęcia odbywac sie będą w godzinach 8-12 lub 8-13, po zajęciach szkoła/ przedszkole jest poddawane procedurom dezynfekcji.
od 25 maja 2020 r. - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, konsultacje dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej przed egzaminem ósmoklasisty oraz dla absolwentów liceum przed maturą.
od 1 czerwca 2020 r. - konsultacje przedmiotowe także dla pozostałych uczniów.

Placówka funkcjonuje w rygorze sanitarnym zgodnie z zaleceniami GIS, MEN i MZ. Przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia należy zapoznać się z procedurami oraz podpisać 3 oświadczenia. Procedury są dostępne na stronie Ośrodka w zakładce PRAWO-COVID19 PROCEDURY

Powrót do wszystkich aktualności

© 2020 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl