Aktualności

19.5.2020

Rada Pedagogiczna CA 20200521

Szanowni Państwo - Nauczyciele.
W związku z koniecznością przeprowadzenia pilnego głosowania nad kandydaturą nauczyciela do komisji dyscyplinarnej Dyrektor CA zwołuje Radę Pedagogiczną SOSW pn. CA i CZR w dniu 21.05.2020 r. o godz. 15.00, w oparciu o §15 ust. 5 regulaminu, w trybie nadzwyczajnym.
Rada pedagogiczna przeprowadzona będzie zdalnie na podstawie § 11a. ust. 1.  rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).
Przy okazji głosowania nad kandydaturą nauczyciela do komisji dyscyplinarnej, planowane jest przeprowadzenie głosowań w sprawie kandydatów do nagród oraz kandydata na stanowisko wicedyrektora.
Email ze szczgółami dotyczącymi głosowań i instrukcją do rady otrzymają Państwo w dniu dzisiejszym przed godz. 15.00.

Powrót do wszystkich aktualności

© 2020 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl