Aktualności

18.6.2020

Rada Pedagogiczna CA 20200623

Szanowni Państwo - Nauczyciele.
Informuję o posiedzeniu Rady Pedagogicznej Ośrodka w dniu 23.06.2020 r. godz. 16.00 podsumowującej pracę w roku szkolnycm 2019/20.

Rada pedagogiczna przeprowadzona będzie zdalnie na podstawie § 11a. ust. 1.  rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Proszę kierujących zepsołami o przesłanie srawozdań do zamieszczenia na stronie.

Powrót do wszystkich aktualności

© 2021 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl