Aktualności

3.9.2020

RADA CA 20200908

Szanowni Państwo - Nauczyciele.
Informuję o posiedzeniu Rady Pedagogicznej Ośrodka w dniu 8.09.2020 r. godz. 17.00.

Rada pedagogiczna przeprowadzona będzie zdalnie z wykorzystaniem emaili na podstawie § 11a. ust. 1.  rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Proszę o przesłanie dokumentów wyszczególnionych w emailu z dnia 31.08.2020 r. do zamieszczenia na stronie internetowej - zgodnie z kompetencjami.

Przypominam Państwu, że instrukcja i wszytskie dokumenty zamieszczone będą w STREFIE NAUCZYCIELA.
W celu sprawnego przeprowadzenia spotkania wymagane jest wcześniejsze zapoznanie się z dokumentami.


Dyrektor CA


Powrót do wszystkich aktualności

© 2020 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl