Aktualności

11.10.2020

Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa w częściach wspólnych

ZARZADZENIE Nr 35/2020
DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH ZABURZEN ROZWOJOWYCH
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1
z dnia 9.10.2020  roku.
 
 
W sprawie: zmiany w procedurach mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie
 
Na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), w związku z §4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.), art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.59 z późn. zm.) oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
  1. W procedurze nr II/09/2020  „Zapewnienie warunków do nauki i opieki uczniom w szkole” w p. 2 dodaje się pp. 31) o treści:
31) Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa w częściach wspólnych (korytarze, szatnie, stołówka, itp.) przez pracowników oraz przez uczniów, którzy są w stanie stosować zabezpieczenia od dnia 12.10.2020 do odwołania.
 
 
  1. W procedurze nr 2/P/2020 „Zapewnienie opieki dzieciom w przedszkolu” w p. 2 dodaje się pp. 25) o treści:
25) Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa w częściach wspólnych (korytarze, szatnie, stołówka, itp.) przez pracowników od dnia 12.10.2020 do odwołania.
 
 
  1. W procedurze nr II/IN/09/2020 „Zapewnienie warunków pobytu wychowankom w grupach całodobowych” w p. 2 dodaje się pp. 25) o treści:
 25) Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa w częściach wspólnych (korytarze, szatnie, stołówka, itp.) przez pracowników oraz przez wychowanków, którzy są w stanie stosować zabezpieczenia od dnia 12.10.2020 do odwołania.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.10.2020 r.

Dyrektor Ośrodka


Powrót do wszystkich aktualności

© 2020 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl