Aktualności

14.10.2020

Zawieszenie zajęć w Ośrodku, nauka zdalna 15.10.2020 - 23.10.2020

ZARZADZENIE Nr 36/2020
DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1
z dnia 14.10.2020 roku
 
W sprawie: zawieszenia zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie
Na podstawie art. 68 ust. 1 p. , 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz  § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604, z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:
§ 1
Po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego, z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników Ośrodka spowodowane wzrostem zakażeń, zawieszam zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie w okresie od dnia 15 października 2020 r. do 25 października 2020 r.
§ 2
Zajęcia będą realizowane zgodnie z obowiązującym dotychczas tygodniowym rozkładem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z ustaleniami nauczycieli z dyrektorem Ośrodka podjętymi w dniu 30.09.2020 r.
§ 3
W okresie zawieszenia zajęć pozostają w mocy:
  1. Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora SOSW pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 z dnia 24.03.2020 roku w sprawie: organizacji i sposobu realizacji zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie w okresie czasowego zawieszania zajęć i ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora SOSW pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 z dnia 30.03.2020 roku w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.10.2020 r.


Powrót do wszystkich aktualności

© 2021 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl