Aktualności

29.3.2021

Rada Pedagogiczna CA 20210407

Posiedzenie Rady Pedagogicznej Ośrodka odbędzie się w dniu 7.04.2021 r. godz. 17.00.

Rada pedagogiczna przeprowadzona będzie zdalnie na podstawie § 11a. ust. 1. rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.). - z wykorzystaniem aplikacji TEAMS


Do spotkania będzie można dołączać już od godz. 16.50. O godz. 17.30 pobrana zostanie lista obecności.
Głosowania prowadzone będą z wykorzystaniem aplikacji FORMS podczas posiedzenia.

W planie m.in. przedstawienie i opiniowanie projektu arkusza organizacji pracy na rok szk. 2021/22.


Powrót do wszystkich aktualności

© 2021 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl