Aktualności

16.4.2021

Praca Ośrodka w okresie 19-25.04.2021

Informujemy, że w terminie w terminie 19-25.04.2021 r. Ośrodek będzie prowadził zajęcia w trybie stacjonarnym - przedszkole decyzją MEiN, natomiast szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe, zespoły rewalidacyjno - wychowawcze, grupy całodobowe (tzw. internat) i wwrd - decyzją dyrektora Ośrodka.

Z uwagi na wytyczne GIS, MEiN i MZ dotyczące niełączenia grup, nie będą funkcjonować międzyoddziałowe grupy opiekuńcze w godzinach porannych i popołudniowych:

  1. Klasy dla uczniów w normie intelektualnej rozpoczynają zajęcia o godz. 7.45, kończą – po godzinach dydaktycznych/ rewalidacyjnych; nie organizuje się międzyoddziałowych zajęć opiekuńczych przed godziną 7.45 i po zajęciach dydaktycznych.
  2. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, zaczynają zajęcia o godz. 8.30 , kończą  o godz. 14.30
  3. W sytuacji dowozu zbiorowego nauczyciele ze zrozumieniem odnoszą się do spóźnień lub konieczności wcześniejszego odebrania ucznia z lekcji.
  4. W wyjątkowych okolicznościach Ośrodek może zapewnić opiekę wykraczającym poza w/w godziny.
Prosimy o przestrzeganie terminó przywozu i odbioru uczniów.

Nadal obowiązują wprowadzone procedury bezpieczeństwa COVID-19, w tym – pozostawanie w domu w sytuacji jakiejkolwiek infekcji, zakrywanie ust i nosa  w przestrzeniach wspólnych, szczegółowe i niezmienne grafiki posiłków, procedury dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni. Pracownikom rekomenduje się używanie maseczek w trakcie pracy.

Przy stwierdzeniu ewentualnych zachorowań podejmowane będą decyzje o przechodzeniu na tryb zdalny.

Informacja o funkcjonowaniu Ośrodka w terminie od 26.04.2021 r. zostanie przekazana w kolejny piątek, po opublikowaniu nowelizacji rozporządzenia MEiN ws ograniczenia funkcjonowania w jednostkach systemu oświaty.

Powrót do wszystkich aktualności

© 2021 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl