Aktualności

25.4.2021

Rada Pedagogiczna CA 20210427 - tryb pilny

Dyrektor Ośrodka zwołuje pilne posiedzenie Rady Pedagogicznej Ośrodka w trybie 15 ust. 5 Regulaminu Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie.
Posiedzenie odbędzie sie 27.04.2021 r. o godz. 17.00 z wykorzystaniem aplikacji Teams.
W planie - opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w terminie egazminów maturalnych i egzaminów ósmoklasisty (4-7.05.2021 oraz 25-27.05.2021).

Opiniowanie na podstawie:
§ 11ge. ust. 1 p. 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm) w związku z §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm)


Powrót do wszystkich aktualności

© 2021 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl