Aktualności

17.6.2021

Rada Pedagogiczna CA 20210623

Informuję o posiedzeniu Rady Pedagogicznej Ośrodka w dniu 23.06.2021 r. godz. 16.00 podsumowującej pracę w roku szkolnym 2020/21.

Rada pedagogiczna przeprowadzona będzie zdalnie - na Teamsach na podstawie § 11a. ust. 1.  rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).
Posiedzenie zdalne RP będzie zaplanowane na kanale Spotkania RP on-line. Proszę nie uruchamiać żadnych dodatkowych spotkań, lecz dołączyć do spotkania, które w nagłówku będzie miało adekwatny tytuł i datę: Rada Pedagogiczna SOSW CA i CZR 23.06.2021 r
 
Proszę przygotować roczne sprawozdania z działalności zespołów, specjalistów, realizacji programów – wych - prof., wnioski z ewaluacji, sprawozdania z zakończonych innowacji ped., sprawozdanie z WDN, wolontariatu, wizyt studentów i gości; analizę stanu bezpieczeństwa w grupach wychowawczych całodobowych. – sprawozdania przesłać na sprawozdania@onet.pl i złożyć podpisane w sekretariacie.


Powrót do wszystkich aktualności

© 2021 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl