Aktualności

1.9.2021

Rada Pedagogiczna CA 20210907

Szanowni Państwo - Nauczyciele.
Informuję o posiedzeniu Rady Pedagogicznej Ośrodka w dniu 7.09.2021 r. godz. 16.30.

Rada pedagogiczna przeprowadzona będzie zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams na podstawie § 11a. ust. 1.  rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).
Posiedzenie zdalne RP będzie zaplanowane na kanale Spotkania RP on-line. Proszę nie uruchamiać żadnych dodatkowych spotkań, lecz dołączyć do spotkania, które w nagłówku będzie miało adekwatny tytuł i datę: Rada Pedagogiczna Ośrodka 7.09.2021 r

Powrót do wszystkich aktualności

© 2021 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl