Aktualności

12.9.2021

SCWEW spotkanie informacyjne dla przedszkola i szkółW ramach realizacji projektu pilotażowego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukacje Włączającą w Krakowie 30 lipca odbyło się spotkanie zespołu SCWEW z dyrektorami oraz koordynatorami placówek objętych wsparciem. Gośćmi specjalnymi byli Dyrektor WE UMK Anna Domańska i  główny specjalista Referatu Oświatowych Systemów Informatycznych Grzegorz Gularek. Podczas spotkania lider projektu Aneta Garncarz przedstawiła członków zespołu SCWEW, harmonogram projektu oraz omówiła zakres zadań na poszczególnych etapach projektu. Pozostali eksperci zreferowali dotychczasowe działania zespołu.
We wrześniu zespół SCWEW odbędzie szereg spotkań z radami pedagogicznymi placówek biorących udział w projekcie, przeprowadzi diagnozę pogłębiona, rozpocznie współpracę z poradniami pp, konsultacje z dyrektorami oraz konsultacje eksperckie.Powrót do wszystkich aktualności

© 2022 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl