Aktualności

30.9.2021

SCWEW spotkanie z Dyrektorami PPP29 września 2021r w ramach działalności powołanego Zarządzeniem nr 2559/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.09.2021 r. SCWEW Kraków, odbyło się spotkanie zespołu wraz z zaproszonymi gośćmi. Uczestniczyli w nim koordynatorzy ze szkół i przedszkola - objętego wsparciem oraz Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - PPP nr 1 Jolanta Skóra, PPP nr 2 Elwira Zadęcka, PPP nr 4 Ewa Bochenek. W zespołach, pracownicy SCWEW, omówili harmonogram prac w 2 etapie projektu oraz przedstawili wyniki ankiet poszczególnych placówek ich koordynatorom oraz dyrektorowi poradni obejmującej wsparciem daną jednostkę. Ze szczególną uwagą poddano analizie wskazane w ankiecie przez nauczycieli - obszary oczekiwanego wsparcia oraz działań priorytetowych.  Pracownicy SCWEW wraz z Dyrektorem Poradni omówili możliwości pomocy we wskazanych  obszarach. Dyrektorzy poradni wraz z koordynatorami określili sposoby współpracy, szczególnie w przypadku uczniów u których zaobserwowano trudności ale którzy nie posiadają orzeczeń.
Dodatkowo Dyrektorzy Poradni oraz Eksperci SCWEW wymienili informacje dotyczące swoich zasobów, inicjatyw i możliwości oddziaływań, wyrażając nadzieję na jak najbardziej produktywną wzajemną współpracę.Powrót do wszystkich aktualności

© 2023 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl