Aktualności

28.4.2023

Centrum dla rodzin

W drugiej połowie marca 2023 roku uruchomione zostało Centrum dla Rodzin, które oferuje usługi z obszaru wsparcia relacyjnego.

Placówka mieści się przy ulicy Głowackiego 4/11-12 i dostępna jest w godzinach 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku, aby umożliwić skorzystanie z oferowanych usług jak najszerszej liczbie odbiorców.

Bezpłatną pomoc mogą tu uzyskać rodziny i pary (związki formalne i nieformalne) oraz rodzice wychowujący dzieci, także w opiece naprzemiennej. Zadaniem zatrudnionych specjalistów będą działania ukierunkowane na poprawę i wzmacnianie relacji, budowanie bliskości, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i wychowawczych, rozwiązywanie konfliktów. Będzie to realizowane poprzez:

poradnictwo psychologiczne,

terapię wielorodzinną, małżeńską/par/rodzinną,

poradnictwo rodzinne, socjalne,

grupę wsparcia dla matek i ojców,

szkołę dla rodziców,

warsztaty dla par oczekujących narodzin dziecka,

warsztaty dla par przygotowujących się do rodzicielstwa,

grupę psychoedukacyjną dla rodziców,

konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe z obszaru profilaktyki uzależnień.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty pomocowej mogą zgłosić się do Centrum dla Rodzin mieszącego się przy ul. Głowackiego 4/11-12 w Krakowie w godzinach otwarcia od poniedziałku do piątku (8:00 -20:00) lub kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 887 202 913 lub mailowo: cdr@mops.krakow.pl

Zachęcamy do przekazywania informacji Rodzicom, którzy potrzebują lub już poszukują pomocy i wsparcia w tym zakresie.

WIęcej informacji w aktualnościach na stronie M. Krakowa

Powrót do wszystkich aktualności

© 2023 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl