Strefa nauczyciela  »  Wolontariat Europejski (EVS) - projekt DigitALL


 1. Zakończenie projektu reACTogether


  Zakończył się projekt, w ramach którego w naszym Centrum gościliśmy dwójkę wolontariuszy: Assera z Egiptu i Gvantsę z Gruzji
  Głównym celem projektu reACTogether realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności było zwiększenie wrażliwości i zaangażowania społecznego uczestników projektu, pobudzenie ich do solidarnego reagowania na dostrzeżone wyzwania i problemy społeczne oraz budowanie bardziej zintegrowanego społeczeństwa. Wolontariusze na co dzień wspierali, oprócz naszej placówki, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Autyzmu w Krakowie, dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 92 w Krakowie oraz Fundację Internationaler Bund Polska w
  Krakowie, która była koordynatorem i wnioskodawcą projektu. W projekcie wzięło udział 7 wolontariuszy z Gruzji, Egiptu, Turcji, Rosji, Niemiec, Hiszpanii i Danii.

  Poprzez swoje 10-cio miesięczne działania w projekcie młodzi wolontariusze z różnych krajów mogli poczuć, że poprzez swoje zaangażowanie stają się ważną częścią społeczności lokalnej i że ich  codzienna praca i dodatkowe działania, które podejmują mają pozytywny wpływ na otoczenie. Równocześnie wzrosła ich wrażliwość, inicjatywność i poczucie sprawczości.

  Pierwszym i najważniejszym celem projektu była praca wolontariuszy na rzecz podopiecznych placówek oświatowych w realizacji ich misji edukacyjnej i wychowawczej. Wolontariusze byli angażowani w różne elementy pracy placówek - zarówno codzienne zadania, jak i wsparcie w organizacji różnego rodzaju wydarzeń, jak np. obchody świąt, działania, akcyjne, wycieczki etc. Wolontariusze w szkołach przygotowywali prezentacje i warsztaty na
  temat krajów pochodzenia, w ten sposób pokazując inny wymiar różnorodności. To podobieństwo doświadczenia różnorodności w różnych wymiarach życia pozwoliło zarówno wolontariuszom, jak i uczniom, nauczycielom i rodzicom przeżyć doświadczenie wspólnotowości.
  W naszej placówce ważnym wymiarem pracy wolontariuszy było wspieranie osób z niepełnosprawnościami, często z problemami komunikacyjnymi, co pozwoliło z jednej strony na zwiększenie ich wrażliwości i poczucia solidarności, ale
  także dostrzeżenie różnorodności, która jest integralną częścią społeczeństwa. Obecność wolontariuszy miała dodatkowy wpływ na procesy włączania grup narażonych na wykluczenie.

  Ze względu na wybuch pandemii, wprowadzone zmiany, ograniczenia i potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa wolontariuszom, uczniom i osobom z grup ryzyka, niektóre zaplanowane działania, spotkania, wydarzenia musiały zostać odwołane i jedynie w sposób ograniczony, poprzez formy zdalne możliwa była dalsza, ograniczona forma realizacji projektu.

  Projekt został zrealizowany dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejski Korpus Solidarności.

  http://www.zsp11.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/01/EKS-1-300x70.png http://www.zsp11.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/logo2-e1612962676287-300x133.png
   
  film:
  https://youtu.be/LFkvnCnQQhQ
   
Kraków 21.12.2021                      2. digitALL – PODSUMOWANIE PROJEKTU
Wolontariat Europejski (EVS) - projekt DigitALL nr 2017-3-PL01-KA105-047263


Projekt „digitAll” odbył się w Krakowie. Działania rozpoczęły się w marcu 2018 roku wraz z przybyciem wolontariuszy - Chloe z Francji i Denise z Włoch. Oboje przebywali w Krakowie do połowy sierpnia. We wrześniu przyjechali wolontariusze: Javier (z Hiszpanii, wolontariusz w Szkole Specjalnej nr 11), Zafer (z Turcji, ta sama), Josephine (z Niemiec, szkoła publiczna nr 11), Cristina (z Włoch) i Viktoria (z Niemiec) którzy niestety zrezygnowali w lutym z powodów zdrowotnych) - obie w Centrum Autyzmu. W październiku do zespołu dołączyły: Antonin (Francja, Szkoła Specjalna), Julieta (Hiszpania, Szkoła Publiczna ZSP nr 11). Wolontariusze przebywali w Krakowie przez 10 miesięcy.

Projekt miał na celu promocję narzędzi i inicjatyw wspierających walkę z wykluczeniem cyfrowym, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych i starszych. Poruszyliśmy również tematy skutecznej umiejętności korzystania z mediów, narzędzi on-line i bezpieczeństwa w sieci. Co więcej, jako stały element naszych działań EVS, będziemy pracować nad tym, aby młodzi ludzie zdobyli niezbędne kompetencje na dzisiejszym międzynarodowym rynku pracy i odkryli inne kultury poprzez budowanie pozytywnego nastawienia otwartości na inność (promowanie różnorodności i dialogu międzykulturowego) .


DODATKOWE DZIAŁANIA W KTÓRYCH WOLONTARIUSZE BRALI UDZIAŁ:
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas półkolonii w 2018 nt. historii rozwoju narzędzi komunikacji
 • trening nt. digitalizacji w kulturze w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie 
 • wizyta w pracowni dygitalizacji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa wraz ze zwiedzaniem wystawy Cyberteka pokazujące rozwój miasta za pomocą nowoczesnych technologii
 
 • trening z dziennikarzem nt. świadomego używania mediów i Internetu
 • wizyta w Zespole Szkół Specjalnych nt.  narzędzi technicznych wspomagających komunikację osób niepełnosprawnych

 • warsztaty dla młodzieży SocialNOTwork nt. pozytywnych i negatywnych aspektów używania mediów społecznościowych 
 •  warsztaty dla seniorów jak przygotować i pracować ze zdjęciami i filmami 
 • Spotkanie z Piotrem Sajdkiem, który produkuje nowoczesne protezy: Technologia jako narzędzie włączenia 

DODATKOWE WYDARZENIA:
 • Wycieczki po Krakowie: spacer wstępny, wycieczka po dzielnicy żydowskiej oraz po Nowej Hucie, wizyty w muzeum szopek krakowskich 
 • Spotkanie nt. polskiej historii, Andrzejki, Wielkanoc z seniorami
 • Spotkanie w Żydowskim Centrum JCC z rabinem oraz spotkanie w centrum muzułmańskim, jak również z przedstawicielami krakowskiego programu Otwarty Kraków
 • „biuro turystyczne” – spotkanie na temat państw wolontariuszy
 • wizyta w Tychach (spotkanie w Centrum Integracyjny, jak również z Seniorami)
 • Dzień Wolontariusza
 • Spotkania integracyjne, budujące zespół, spotkania ewaluacyjne indywidualne i grupowe
 • Udział w Światowych Dniach Ubogich (spotkania z bezdomnymi i uchodźcami)
TRENINGI:
 • on arrival i mid-term
 • trening nt. formalnych aspektów projektu
 • trening nt. ustalania sobie celów
 • treningi w Międzynarodowym Centrum Kultury
 • szkolenie z umiejętności miękkich
 • szkolenie nt. Youthpassa
 • trening nt. CV w IBM Polska

ADDITIONAL WORKSHOPS PREPARED BY THE VOLUNTEERS:
Spotkanie dla młodych dziennikarzy (Javier), Żywa Biblioteka (Julieta, Aurore), wizyta w Alwernii z Seniorami (Josie), konwersacje języka angielskiego w Klubie Olsza (Julieta), spotkanie dla Klubu Wolontariusza (Zafer and Josie), spotkanie w Domu Helclów dla os. starszych (Josie), dzień niemiecki w ZSS11 (Josie), dzień języków obcych w Centrum Autyzmu (Cristina), Targi Mobilności na UJ (Josie), lekcje nt. Hiszpanii w szkole podstawowej (Javier), warsztaty nt. ekologii i sztuki dla seniorów (Julieta), Iftar i piknik re-thinking refugees (Julieta).Program był realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

© 2024 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl