Strefa rodzica  »  Gabinet profilaktyki

Usługi medyczne i pielęgniarskie na rzecz naszych uczniów świadczy Effatha 'Ośrodek dla Osób z Autyzmem'Opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach przy ul. Spadochroniarzy prowadzi NZOZ "SALUS" s.c. w ramach umowy z NFZ. Opieka ta sprawowana jest przez pielęgniarkę szkolną w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:

  • testy przesiewowe
  • postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego
  • udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
  • edukację zdrowotną i promocję zdrowia

Gabinet profilaktyki - Spadochroniarzy
pielęgniarka dyplomowana Beata Bujas-Biernat
tel. 12 411 17 22 w. 117


poniedziałek 7.00-17.00
wtorek 7.00-7.50 i 12.10-17.00
środa 7.00-9.50 i 12.10-17.00
czwartek 7.00-17.00
piątek 7.00-17.00

Gabinet profilaktyki - Szopkarzy
pielęgniarka dyplomowana Aleksandra Kot
tel. 12 415 70 88


poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
 

© 2024 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl