Strefa rodzica  »  Informacje praktyczne

Dokumenty potrzebne do przyjęcia ucznia do SOSW pn.” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/ szkoły.

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w miejscu zamieszkania ( w Krakowie-Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Półkole 11 ).

3.  Skierowanie do Ośrodka wydane na podstawie Orzeczenia do kształcenia specjalnego
(należy dołączyć do wniosku oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego):
Dziecko z Krakowa – rodzice wypełniają wniosek w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa,
Dziecko z powiatu krakowskiego – rodzice załatwiają skierowanie w Starostwie Powiatowym, Kraków Al. Słowackiego 20,
Dziecko z innego powiatu – rodzice załatwiają skierowanie w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

4. Inne dokumenty wymagane przy przyjęciu dziecka:
Opinie: psychologiczne, logopedyczne, opinia nauczyciela wychowania przedszkolnego, wychowawcy klasy.
Orzeczenie o niepełnosprawności.

5. Fotografie legitymacyjne (2 szt.)

6. W przypadku rekrutacji do Szkoły Branżowej I stopnia - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.

7. W przypadku przyjęcia do internatu: Akt Urodzenia z potwierdzonym stałym meldunkiem (potwierdzenie jest ważne miesiąc).

Prosimy o dostarczenie adresu szkoły rejonowej.
 

OPINIE SPECJALISTÓW

W celu uzyskania opinii psychologa, informacji o uczniu ze szkoły od wychowawcy klasy lub pedagoga w sprawach:

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

 - orzeczenia o niepełnosprawności,

- indywidualnego nauczania oraz innych sprawach (sąd, ZUS, MOPS, GOPS, PFRON)

należy z miesięcznym wyprzedzeniem zgłosić taką potrzebę osobiście lub telefonicznie. Kontakt do specjalistów podany jest poniżej.


 

Odpłatność za wyżywienie wynosi:

Obiad – 8 zl/dzień

Śniadanie – 4 zl/dzień (tylko dla wychowanków internatu)

Kolacja – 4 zl/dzień (tylko dla wychowanków internatu)

Wyżywienie całodzienne (tylko dla wychowanków internatu): 16 zl/dzień

 

Płatne do 10-go dnia każdego miesiąca na konto nr:

40 1020 2892 0000 5802 0589 9853

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie

31-455 Kraków, ul. Spadochroniarzy 1

Numery telefonów w Centrum Autyzmu (ul. Spadochroniarzy 1):

12 411 17 22; 12 411 19 40

 • Numery wewnętrzne:
 • 100 Sekretariat
 • 101 fax   
 • 102 Dyrektor   
 • 103 Księgowość     
 • 104 Księgowość  - płatność za obiady   
 • 105 Główna Księgowa
 • 107 Pedagog: Teresa Gielas
 • 108 Pedagog: Beata Szczęśniak, Psycholog: Anna Ostowska-Luty, Madgalena Tuska - Grzyb
 • 109 Kadry
 • 111 Wicedyrektor
 • 112 Kierownik Internatu
 • 113 Portiernia
 • 114 Pokój wychowawców
 • 115 Pedagog: Maria Gocał, Psycholog: Ewa Brodowicz
 • 116 Intendent
 • 117 Pielęgniarka
 
 

© 2024 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl