Strefa rodzica  »  Program 500+

Uprzejmie informujemy, że w naszym Ośrodku będzie możliwość złożenia wniosku w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.
Wnioski będą przyjmowane w trybie dziennika podawczego. Porad i informacji udziela Wydział Spraw Społecznych Miasta Krakowa. Wnioski przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do Ośrodka i mieszkających na terenie Miasta Kraków.
Wszystkich informacji można uzyskać na stronie naszego Ośrodka, jak również na stronach: www.sprawyspoleczne.krakow.plwww.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/www.malopolska.uw.gov.pl/
Druki wniosków będzie można pobrać w Ośrodku i w punktach Urzędu Miasta, jak również pobrać z wyżej wymienionych stron internetowych.
Wnioski będą przyjmowane od dnia 01.04.2016do 30.04.2016.
Dziennik podawczy będzie działał we wtorki w godz. od 8.00 – 10.00 i po południu od 14.00-17.00w sekretariacie Ośrodka przy ul. Spadochroniarzy 1

  1. wzór wniosku na pierwsze dziecko
  2. wzór wniosku na drugie i kolejne dziecko
  3. ulotka
  4. druk wniosku 500+

© 2024 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl