Strefa rodzica  »  Wsparcie instytucjiRodzice dzieci ze spektrum autyzmu, ze względu na szczególnie trudną sytuację jaką jest permanentny stan specyficznych trudności dziecka, są narażeni na ciągły stres. Bycie więc rodzicem dziecka z taką niepełnosprawnością jest szczególnym wyzwaniem, któremu niejednokrotnie trudno sprostać. Stąd też istotne jest nie tylko zapewnienie dziecku właściwej edukacji i terapii ale równie ważne jest zadbanie przez rodzica o siebie i swoje potrzeby. Jest wiele placówek oferujących różnorakie formy edukacji i terapii dla osób z autyzmem natomiast tylko niektóre z nich oferują pomoc całej rodzinie.Instytucje oferujące wsparcie dla rodzin osób z autyzmem:Ośrodek dla Osób z Autyzmem "Effatha"


Ośrodek dla Osób z Autyzmem „Effatha” tworzy zespół lekarzy, psychologów, pedagogów i rehabilitantów zapewniających kompleksową diagnozę i opiekę dzieciom i młodzieży z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.
 
Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi to placówka oferująca wielospecjalistyczną diagnozę oraz terapię w trybie ambulatoryjnym. Poradnia pracuje zgodnie z podejściem rozwojowym.
 
Oddział Dzienny zapewnia pacjentom uczącym się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” stałą opiekę zdrowotną i kompleksowe oddziaływania terapeutyczne.
 
Zespół Poradni tworzą doświadczeni specjaliści regularnie uzupełniający swoją wiedzę. Superwizorem zespołu jest dr Krzysztof Szwajca.

Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju

ul. Zacisze 7
31-156 Kraków

tel/fax (12) 357 40 51
e-mail: poradnia@autyzm.krakow.pl

Oddział Dzienny dla Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
ul. Szopkarzy 8
31-228 Kraków

tel/fax (12) 415 7088

Filia Oddziału Dziennego dla Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
ul. Spadochroniarzy 1
31- 455 Kraków

tel/fax (12) 422 20 54

e-mail: sekretariat@autyzm.krakow.pl

https://autyzm.krakow.pl/

 Krakowski Ośrodek Terapii

W Krakowskim Ośrodku Terapii mogą uzyskać pomoc w formie systemowej terapii rodzinnej rodzice i rodziny, w których trudno jest zaakceptować autyzm.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w krytycznych sytuacjach życiowych lub po przeżyciu doświadczeń o charakterze skrajnie urazowym. Pomoc dla tych osób jest bezpłatna i całodobowa, ma charakter interwencyjny. W sytuacjach np. kryzysu traumatycznego oferujemy również terapię kryzysu.
Ośrodek nie jest placówką diagnostyczno-terapeutyczną (tzn. nie prowadzi badań psychologicznych i nie wystawia opinii, nie prowadzi też psychoterapii poza terapią kryzysu). Zatrudnia specjalistów z zakresu interwencji kryzysowej. Udziela pomocy wszystkim mieszkańcom Krakowa w sytuacji kryzysu, którzy zgłoszą się na dyżur do Ośrodka.

uL. Helclów 23a, 31 - 148 Kraków, tel. 012/ 422 18 58

http://kot.krakweb.pl/
 


 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2Na terenie Poradni prowadzona jest grupa wsparcia dla rodziców z zespołem Aspergera.

www.poradnia2krakow.pl
 


 

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich RodzinomSystem rodzinny jest integralną całością. W metodach terapeutycznych naszego Centrum. przeważa podejście, które kładzie nacisk na niepowtarzalność i specyfikę dziecka i całej jego rodziny. Zarówno dokonując diagnozy, jak też prowadząc terapię dzieci i rodzin staramy się wydobywać mocne strony i bazować na zasobach.

ul. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków, tel.12 4241452

http://centrummaltanskie.eu/centrum,7

 


 

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

Zespół Interwencji Kryzysowej jest formą intensywnej, krótkotrwałej (nie dłuższej niż 2 tygodnie), intensywnej (kilka do kilkunastu godzin na dobę) terapii lub opieki nad dzieckiem z autyzmem. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby przejawiające szczególnie trudne zachowania, w trudnej sytuacji życiowej lub mające ograniczony dostęp do terapii/edukacji.

PSTB oferuje szkolenia dla rodziców i profesjonalistów.
Wysokospecjalistyczne kursy tematyczne (odpłatne i nieodpłatne) popularyzujące wiedzę na temat sposobów efektywnej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

os. Zielone 29, 31-971 Kraków, tel.12 6422790

http://www.pstb.org/index.php
 


 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział Kraków

Pomoc jaką udzielamy rodzicom to:

- konsultacje psychologiczne zarówno indywidualne jak i grupowe
- spotkania w klubie rodziców osób z autyzmem
- pomoc w rozwiązywaniu problemów w placówkach oświatowych
- konsultacje terapeutyczne
- porady telefoniczne w zakresie znalezienia odpowiedniej placówki oświatowej, lekarza czy ogólne informacje na temat autyzmu.oddział Kraków, ul. Grottgera 3, 30-035 Kraków, tel.12 6313015

 http://www.kta.krakow.pl/

 


 

Fundacja Wspólnota Nadziei


 

Więckowice, ul. Ogrodowa17, 32-082 Bolechowice, tel. 12 3784358

http://www.farma.org.pl/
 


 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „ Zacisze”ul. Sodowa17/13, 30-376 Kraków

http://www.zaciszeautyzmu.pl/
 


 

ChSON „ Ognisko” - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

ul. Floriańska 15, 31-019 Kraków, tel.12 4231231

http://www.ognisko.org.pl/
 
Grupa Wsparcia dla rodziców

Na terenie SOSW pn. Centrum Autyzmu raz w miesiącu, w poniedziałki, odbywają się spotkania warsztatowe dla rodziców.
Mają one charakter psychoedukacyjny, zatem oprócz tematów wnoszonych przez rodziców na każde spotkanie przygotowywana jest część warsztatowa, w dużej mierze inspirowana programem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. W związku z tym rodzice mają z jednej strony możliwość wymiany, doświadczeń i informacji a z drugiej nabywania nowych umiejętności. W spotkaniach tych mogą i uczestniczą także rodzice dzieci nie uczęszczających do naszej szkoły.

Więcej informacji w zakładce GRUPA WSPARCIA


© 2024 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl