Strefa ucznia

Drodzy uczniowie!

Zachęcamy Was do zapoznania się z informacjami, które mogą być dla Was przydatne w trakcie nauki i pobytu w naszym ośrodku.


 • NASZE ZAWODY w SOSW pn. CA i CZR : zawód - Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

  kwalifikacje zawodowe:

  branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)

  HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

  symbol cyfrowy zawodu: 911205

  Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.05.Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie:

  1) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;

  2) wykonywania czynności porządkowych wewnątrz obiektu świadczącego usługi hotelarskie;

  3) wykonywania czynności pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

  zawód - Ogrodnik

  kwalifikacje zawodowe:

  branża ogrodnicza (OGR)

  OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

  symbol cyfrowy zawodu: 611303

  Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych: 1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych; 2) wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych; 3) prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.

  Dodatkowe umiejętności zawodowe

  Prowadzenie winnic

  Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności prowadzenie winnic uczeń powinien być przygotowany do: 1) zakładania i prowadzenia uprawy winorośli; 2) ochrony winorośli przed chorobami, szkodnikami, chwastami oraz niekorzystnymi czynnikami środowiska.

  Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

  Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do: 1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B; 2) prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego; 3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

  Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie: Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie po potwierdzeniu kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ogrodnik po potwierdzeniu kwalifikacji OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
   
   
 
 
 
 
 

© 2024 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl