Szkolenia  »  Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli  »  Organizacja i realizacja zajęć wychowawczych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

PROWADZĄCY Maciek Andrzejczak
TYTUŁ SZKOLENIA Organizacja i realizacja zajęć wychowawczych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
KRÓTKI OPIS – TEMATYKA SZKOLENIA, FORMA REALIZACJI Szkolenie obejmuje uczestnictwo w zajęciach wychowawczych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach zorganizowanych w internacie, między innymi w zajęciach Niebieskiej Drużyny Rowerowej, zajęciach kulinarnych, Treningu Umiejętności Społecznych.
Tematyka: Część praktyczna – udział w zajęciach internatu, między innymi:
·         Niebieska Drużyna Rowerowa,
·         Zajęcia kulinarne (dostosowanie poziomu zajęć do indywidualnych możliwości i umiejętności Wychowanków),
·         Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia obejmują wyjścia do muzeów, wyjścia do sklepów, itp.
·         Organizacja czasu wolnego – nakierowywanie uczniów na spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny, kreatywny – rozwijający zainteresowania.
·         Kształtowanie pozytywnych relacji w grupie wychowawczej – nauka, nakierowywanie na dbanie o wspólne dobre, udział w procesie organizowania urodzin Wychowanków, wpływ Wychowanków na tematykę zajęć wychowawczych, itp.
·         Rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych Wychowanków.
Część teoretyczna szkolenia – prezentacja multimedialna – podsumowanie części praktycznej.
ADRESACI Pracujące z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
LICZEBNOŚĆ GRUPY Do 5 osób
LICZBA GODZIN – KIEDY REALIZOWANE (PO POŁUDNIU, WEEKEND) 3 godz. – praktyczne,
2 godz. – podsumowanie.
Zajęcia realizowane po południu.
CENA 100zł

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl