Szkolenia  »  Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli  »  Recykling - terapia nie tylko dla środowiska

Prowadzący mgr Anna Słomian
Tytuł szkolenia   „Recykling – terapia nie tylko dla środowiska” - rozwijanie i podtrzymywanie kompetencji kluczowych uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Przysposabiającej do Pracy na podstawie programu własnego.
Krótki opis – tematyka szkolenia, forma realizacji Zajęcia proekologiczne stanowią alternatywę dla znanych i powtarzających się zajęć edukacyjno-terapeutycznych, zwłaszcza dla uczniów u których obserwuje się stagnację rozwojową, a nie przyrost umiejętności. Głównym celem zajęć jest rozwijanie i podtrzymywanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych, dotyczących samodzielności oraz poznawczych, niezbędnych do funkcjonowania jednostki w życiu społecznym i budowania jej niezależności w obszarze działań propagujących proekologiczny styl życia.
 
Forma realizacji:
obserwacja zajęć grupowych
Adresaci Nauczyciele szkół specjalnych, kursanci, studenci itp.
Liczebność grupy 2 osoby (ze względu na małą salę lekcyjną)
Liczba godzin – kiedy realizowane czwartek 3 godz. (od 10.00 do 13.00) + 1 godz. omówienia
 
Sposób płatności Przelew na konto stowarzyszenia przyszłość – subkonto; faktura

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl