Szkolenia  »  Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli  »  Szkolenie praktycznej nauki religii

PROWADZĄCY mgr Agata Twardowska
TYTUŁ SZKOLENIA „Przygotowanie do I Komunii świętej oraz Sakramentu Pokuty i Pojednania”
KRÓTKI OPIS
 TEMATYKA SZKOLENIA,
 FORMA REALIZACJI
Dzielenie się doświadczeniami z pracy katechety.
Zajęcia praktyczne i teoretyczne.
ADRESACI Katecheci rozpoczynający pracę z osobami z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami
LICZEBNOŚĆ GRUPY Max 3 osoby
LICZBA GODZIN 4 godziny obserwacji zajęć praktycznych
1,5 godz omówienia
KOSZT  SZKOLENIA:  

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl