Szkolenia  »  Szkolenia i warsztaty dla rodziców  »  Mama, Tata, Ja i... muzyka

Prowadzący mgr Jolanta Ostrowska - Hanf
Tytuł szkolenia „Mama, Tata, Ja i… muzyka”.
Krótki opis – tematyka szkolenia, forma realizacji Zajęcia polegają na stworzeniu dziecku  warunków do samorealizacji poprzez bliskie i dostępne formy aktywności muzyczno ruchowej umożliwiające zmniejszenie napięć psychofizycznych, odprężenie, radość, wyzwolenie i rozładowanie zablokowanej energii, uzewnętrznienie i uporządkowanie hamowanych emocji oraz korektę zachowań.
Głównym środkiem oddziaływania w czasie zajęć jest muzyka i jej elementy tj.: rytm, melodia, dynamika, harmonia, barwa i tempo.
 
Zajęcia te pomagają w rozwijaniu postaw akceptacji, uczą prawidłowej komunikacji i dają poczucie bezpieczeństwa. Podpowiadają, jak umiejętnie bawić się ze swoim dzieckiem, jak dyskretnie go wspierać i towarzyszyć mu podczas wspólnej zabawy.
 
Forma realizacji:
Zajęcia muzyczno - ruchowe
Adresaci Rodzice wraz z dziećmi (wiek przedszkolny, wczesnoszkolny)
Liczebność grupy Do 10 osób
Liczba godzin – kiedy realizowane 60 minut, sobota przed południem
 
Sposób płatności Przelew na konto stowarzyszenia przyszłość – subkonto; faktura

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl