Terapia i edukacja  »  Terapia i edukacja  »  Elementy Metody Dobrego Startu

Stanowi modyfikację francuskiej metody Bon Depart adaptowaną do terapii osób z dysfunkcjami intelektualnymi przez Martę Bogdanowicz. Jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych. Zawarte w niej ćwiczenia w atrakcyjnej formie usprawniają słuch, wzrok, motorykę, kształtują lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni, pomagają w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.

W trakcie zajęć dzieci słuchają piosenki związanej ze znakiem graficznym, który zostanie wprowadzony. Kolejno dodawane są ćwiczenia ruchowe w postaci zabaw ruchowych, następnie ćwiczenia ruchowo-słuchowe polegające na rytmicznym uderzaniu dłońmi w woreczki gimnastyczne wraz ze śpiewaniem piosenki. Na końcu pojawiają się ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe oparte na zestawie wzorów graficznych, które odtwarza się różnymi technikami wraz ze śpiewaną piosenką.

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl