Terapia i edukacja  »  Terapia i edukacja  »  Hipoterapia

Stanowi ona jedną z ważnych metod rehabilitacji. Jej specyfika wynika z faktu, że w prowadzonych zajęciach uczestniczy koń. To właśnie obecność tego zwierzęcia - "współterapeuty" - sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda dająca zupełnie nowe możliwości. Uniwersalność hipoterapii polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Celem terapii z koniem jest nie tylko oddziaływanie na sferę fizyczną dziecka polegające na korygowaniu wad postawy czy poprawianiu koordynacji wzrokowo-ruchowej ale również na działaniu na psychikę poprzez zwiększenie motywacji do nawiązywania bliższego kontaktu i poprawę komunikacji ze światem, wzrost zachowań społecznych, zwiększenie poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości, odpowiedzialności, opiekuńczości i innych pożądanych zachowań społecznych.

Uczniowie naszego Ośrodka od wielu lat uczęszczają na zajęcia hipoterapii. 
Zajęcia prowadzone są w Forcie „Grembałów” oraz Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej TABUN. 
Zajęcia dla uczniów trwają 30 minut. 
Dzieci bardzo lubią uczestniczyć w proponowanych ćwiczeniach i jeździć konno.

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl