Terapia i edukacja  »  Terapia i edukacja  »  Montessori

METODA MARII MONTESSORI
„Pomóż mi zrobić to samemu”
 
„Pomóż mi”
Prośba o pomoc, którą każde dziecko zwraca ku dorosłemu znaczy tyle, co „potrzebuję cię, bo sam nie mogę się tego nauczyć, a jestem bardzo ciekawy jak się to robi”. Edukacja jest dialogiem.
 
„Zrobić to”
Jeśli zrobię - zrozumiem!
 
„Samemu”
Nauczyciel stoi u boku dziecka. Nadmierna pomoc jest przeszkodą w rozwoju.
 
Metoda włoskiej lekarki, Marii Montessori oparta jest na wielozmysłowym poznawaniu świata przez działanie, odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie. Przy pomocy bogatego materiału, który pobudza rozwój dziecka, odpowiada na jego gotowość do nauki, kształtuje cechy charakteru, wdraża do utrzymywania porządku, daje swobodę wyboru, uczy korzystania z przedmiotów codziennego użytku, kształtuje funkcje poznawcze (w szczególności: uwagę, koncentrację, precyzję ruchów, koordynację wzrokowo-ruchową) rozwija zmysły i potencjał intelektualny.

PRACOWNIA MONTESSORI
 
„Czy to jest to miejsce, gdzie dzieci robią to, co im się podoba?”- zapytała wizytator w jednym z pierwszych domów dziecięcych prowadzonych metodą Marii Montessori. „Nie, proszę pani, to jest miejsce gdzie dzieciom podoba się to, co robią” - odpowiedział uczeń.
 
Pracownia M. Montessori powstała z początkiem bieżącego roku szkolnego (2014/15). Jej wyposażenie stanowią w przeważającej części pomoce przygotowane własnoręcznie przez nauczycieli-entuzjastów metody M.M. W niewielkim pomieszczeniu udało się zmieścić szereg materiałów, służących rozwijaniu 5 głównych sfer wychowania wg montessoriańskiej metody. Ze względu na specyfikę pracy CA, największą część pomocy stanowi materiał do ćwiczeń życia praktycznego i sensoryki. Pozostałe regały wypełniają pomoce z zakresu edukacji językowej, matematycznej i kosmicznej. 

Zgodnie z głównym założeniem metody „Pomóż mi zrobić to samemu” staramy się tak przygotować materiał, aby był atrakcyjny dla uczniów a nade wszystko, by mogli wykonać ćwiczenia samodzielnie. W czasie zajęć w pracowni uczniowie uczestniczą w lekcjach ciszy, prócz pracy z planem, mogą też wybrać atrakcyjną dla siebie aktywność i pracować z nią zarówno przy stoliku jak i na specjalnie przygotowanych dywanikach. Wszystkie pomoce ułożone na otwartych regałach, są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne.


Pracownia ciągle się rozwija, w najbliższym czasie planowany jest zakup nowych oryginalnych pomocy do ćwiczeń.

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl