Terapia i edukacja  »  Terapia i edukacja  »  Trening Zabawy
Zabawa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju, dlatego stanowi główną formę aktywności małego dziecka.

Dzieci z autyzmem również potrafią i lubią się bawić, czynność ta wymaga jednak treningu.W trakcie Treningu Zabawy skupiamy się na jej dwóch ważnych aspektach: działaniu dziecka i kontekście społecznym. Poprzez działanie, dziecko rozwija funkcje poznawcze i motoryczne. Zdobywa nowe umiejętności pozwalające na przejście od prostych, powtarzalnych czynności - do zabawy bardziej złożonej, wymagającej adekwatnego zastosowania rekwizytów. Zabawa, to również wspaniała okazja do rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Dziecko uczy się, jak funkcjonować w grupie poprzez m. in.: dzielenie wspólnego pola uwagi, naśladowanie, przestrzeganie reguł, współdziałanie, rozumienie komunikatów i wyrażanie potrzeb.

Trening Zabawy wspiera działania terapeutyczne, ale również przygotowuje dziecko do samodzielnego spędzania czasu wolnego, tak aby jego własna zabawa była źródłem przyjemności i służyła jego rozwojowi.

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl