Terapia i edukacja  »  Terapia i edukacja  »  Zajęcia integracji sensorycznej

Metoda integracji sensorycznej powstała w latach sześćdziesiątych XX wieku. Jej twórczynią jest amerykanka Jean Ayres, psycholog, pedagog specjalny i terapeutka zajęciowa. W swojej pracy wykazała, że w procesie prawidłowego rozwoju dziecka bardzo duże znaczenie mają najwcześniej dojrzewające systemy zmysłowe: dotykowy, czucia głębokiego – propriocepcja i układ przedsionkowy.
Działania podstawowych zmysłów człowieka są ściśle ze sobą powiązane.
W trakcie rozwoju w obrębie mózgu tworzą się pomiędzy nimi połączenia. To wzajemne na siebie oddziaływanie różnych zmysłów jest złożone i potrzebne, aby prawidłowo interpretować rzeczywistość i odpowiednio na nią reagować. Ten proces celowej organizacji zmysłów nosi nazwę INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.
 
Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy” i ma na celu nauczenie dziecka  adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała.
W naszej sali SI wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt podwieszany: platformę, hamak, „konik”, „grzybek”, a także deskorolki, równoważnie, piłki rehabilitacyjne, „beczkę”.  Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom poprawiamy pracę układu przedsionkowego, czucia głębokiego oraz dotykowego. Podczas stymulacji przedsionkowej  włączamy celowe aktywności angażujące inne zmysły. Wykorzystujemy materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, słuchowej, węchowej i smakowej.

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl