Terapia i edukacja  »  Terapia i edukacja  »  Zajęcia wychowania fizycznego

Zabawy ruchowe są niezmiernie ważne w rozwoju psychofizycznym naszych uczniów. Wprowadzają radosny nastrój, przyczyniają się do dobrego samopoczucia, dają pełną swobodę i możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Przede wszystkim jednak wyrabiają i kształtują sprawność fizyczną która służy harmonijnemu rozwojowi organizmu i kształtowaniu prawidłowej postawy ciała. Proponowane ćwiczenia rozwijają samodzielność, inicjatywę i pomysłowość. Uczą działania w zespole i współżycia w nim. Wyrabiają refleks, szybką orientację w przestrzeni a ponadto dają wiele radości.

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl