Terapia i edukacja  »  Terapia i edukacja  »  Zajęcia z komunikacji

Umiejętność skutecznej komunikacji odgrywa w terapii naszych uczniów priorytetową rolę. W związku z tym proponujemy dla uczniów mówiących zajęcia logopedyczne a dla osób nie posługujących się mową różnorodne metody komunikacji wspomagającej (służące wzmacnianiu i uzupełnianiu mowy) i komunikacji alternatywnej (gdy osoba porozumiewa się inaczej niż za pomocą mowy). W tym celu podczas zajęć terapeutycznych wprowadzamy różnorodne systemy znaków, w zależności od poziomu poznawczego i motorycznego dziecka. Uczniowie posługują się znakami graficznymi (zdjęcia, obrazki, etykiety z napisami, piktogramy, PCS) oraz znakami manualnymi tzn. prostymi gestami odzwierciedlającymi codzienne czynności. Dla osób słabo funkcjonujących lub niewidomych tworzymy zestaw przedmiotów oznaczających konkretne aktywności i zajęcia. 

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl