Aktualności

20.3.2020

PRACA ZDALNA A RODO

Szanowni Państwo Nauczyciele i Pracownicy Administracji!

Dyrektor Centrum Autyzmu przekazuje poniżej treść komunikatu przesłanego przez Inspektora Ochrony Danych, z poleceniem bezwzględnego stosowania.


Szanowni Państwo,

Mając na uwadze, iż duża liczba pracowników przeszła obecnie w tryb pracy zdalnej, przypominam o przestrzeganiu zasad PBDO podczas pracy w domu.

W momencie świadczenia pracy w trybie zdalnym Wasze domy stają się miejscem pracy, w tym także miejscem przetwarzania informacji zawierających dane osobowe. Przypominam więc o środkach mających na celu prawidłowe przetwarzanie danych:
1. Dane należy chronić przed dostępem osób nieuprawnionych, a także przed przypadkowym usunięciem, nieautoryzowaną zmianą czy wyciekiem w sieci.
2. Należy dbać o to, aby komputer, na którym przetwarzamy dane, był odpowiednio zabezpieczony przez programy antywirusowe, firewall czy filtry antyspamowe.
3. Logując się do portali, z których korzystacie Państwo na co dzień, w tym zwłaszcza poczty elektronicznej, sprawdzajmy czy połączenie jest szyfrowane (https, kłódka przy pasku adresu)
4. Używajmy aktualnych, a nie starych wersji przeglądarek internetowych.
5. Użytkujmy aplikacje prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Nie zapominajmy o blokowaniu stacji roboczej w przypadku przerwy w pracy zdalnej.
7. Nośniki mobilne, na których przenosi się informacje zawierające dane osobowe muszą być obowiązkowe szyfrowane.
8. O wynoszeniu dokumentów papierowych poza teren Placówki decyduje każdorazowo dyrektor. W przypadku ich przewożenia do miejsca zdalnej pracy i z powrotem do Placówki, należy je szczególnie chronić przed utratą lub zniszczeniem.
9. W przypadku przechowywania dokumentów w wersji papierowej w domu, należy je po zakończeniu pracy odpowiednio zabezpieczyć.
10. Wszystkie przypadki utraty danych, traktowane są jak incydenty bezpieczeństwa i podlegają zgłoszeniu do Dyrekcji oraz do Inspektora Ochrony Danych Placówki


Powrót do wszystkich aktualności

© 2020 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl