Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy pn.
"Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych"
w Krakowie

dyrektor  Aneta Garncarz
wicedyrektor   Aneta Dziewońska
wicedyrektor  Iwona Czyż
wicedyrektor  Anna Ozaist
kierownik ds opiekuńczo - wychowawczych  Magdalena Gonciarczyk

31-455 Kraków
ul. Spadochroniarzy 1
Tel.: +48 12 411 17 22
Tel./fax: +48 12 411 19 40
NUMERY WEWNĘTRZNE
100 Sekretariat
101 fax
103 Księgowość
104 Księgowość - płatność za obiady
105 Główna Księgowa
107 Pedagog: Maria Gocał
Psycholog: MagdalenaTuska-Grzyb
108 Pedagog: Beata Szczęśniak,
Psycholog: Ewa Popławska                  109 Kadry
111 Wicedyrektor
112 Kierownik Internatu
113 Portiernia
114 Pokój wychowawców

116 Intendent
117 Pielęgniarka 

Spadochroniarzy 1
31-228 Kraków
ul. Szopkarzy 8

Tel.: +48 12 415 40 84
Fax: +48 12 415 07 15

Szopkarzy 8
E-mail: sekretariat@centrum-autyzmu.pl
www.centrum-autyzmu.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Marlena Dyrek
31-047 Kraków, ul. Sarego 4
email: inspektor1@mjo.krakow.pl

© 2024 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl