Autyzm

Zaburzenie Autystyczne to zespół zachowań i reakcji różniących się od tych, z którymi spotykamy się w przeciętnym rozwoju człowieka. Ich wyraźny obraz spostrzegamy około 3 roku życia. To właśnie w tym okresie życia dziecka najczęściej diagnozowany jest autyzm. Jednakże pierwsze niepokojące objawy mogą występować dużo wcześniej.

MAMO !!! TATO !!! - Jeżeli twoje dziecko w wieku od 0 do 18 miesiąca życia:

1. nie lubi być dotykane i przytulane,
2. reaguje bardzo słabo, lub w ogóle nie reaguje na spotykający je ból,
3. nie skupia wzroku na twoich oczach, nie odpowiada uśmiechem na twój uśmiech,
4. nie reaguje gdy wołasz je po imieniu,
5. nie naśladuje twoich ruchów, czynności i dźwięków, które wydajesz,
6. reaguje w sposób, który jest Ci trudno zrozumieć – chichocze, tupie, krzyczy, ucieka, atakuje siebie lub innych ludzi, a ty nie rozumiesz dlaczego,
7. bawi się w stały, schematyczny i powtarzalny sposób, wraz z upływem czasu samodzielnie nie zmienia i nie wzbogaca swojej zabawy,
8. nie zwraca uwagi na to co robią i mówią inni ludzie, nie przywołuje Cię po to ażeby pokazać co samo robi i co je interesuje, nie szuka Twojego pocieszenia,
9. nie mówi i nie potrafi pokazać czego sobie życzy, a czego nie, poprzez wskazanie palcem, gestykulację, mimikę, ułożenie ciała,
10. automatycznie powtarza usłyszane słowa i zdania, tego co potrafi powiedzieć nie wykorzystuje do wejścia z tobą w kontakt oraz do wyrażenia własnych potrzeb,
11. nalega na to ażeby wszystko przebiegało w stały i niezmienny sposób,
12. jest zafascynowane stałym, schematycznym i powtarzalnym ruchem własnego ciała lub przedmiotów (np. wirowanie lub ruch wahadłowy),

TO MOŻLIWE, ŻE PODSTAWOWĄ PRZYCZYNĄ JEGO TRUDNOŚCI JEST AUTYZM

Pojedyncze spośród opisanych powyżej grup zachowań mogą również występować w przebiegu innych zaburzeń rozwojowych.

W przypadku gdy u swojego dziecka obserwujesz występowanie kilku z wyżej wymienionych grup zachowań, oraz jeżeli te zachowania utrzymują się przez dłuższy czas – warto poszukać pomocy, odpowiedniej diagnozy i terapii. Diagnoza autyzmu jest wieloetapowa i długotrwała.

© 2023 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl