Struktura

Jednostki wchodzące w skład Centrum Autyzmu to:

schemat organizacyjny SOSWpn.CAiCZR

  • Przedszkole Specjalne nr 26
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9
  • Gimnazjum Specjalne nr 10 - od 1.09.2017 r. oddziały gimnazjalne prowadzi Szkoła Podstawowa
  • XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 12 - od 1.09.2017 r. - Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia nr 12
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4

a także:
  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
  • Grupy wychowawcze (internat/ półinternat)
W roku szkolnym 2017/18 w Centrum Autyzmu uczy się 186 uczniów w 52 klasach.
W 8 grupach internatowych łącznie przebywa 25 wychowanków, w 22 grupach półinternatowych - 90 wychowanków.
Zespół wczesnego wspomagania rozwoju obejmuje terapią 72 dzieci.
W obecnym roku w Centrum Autyzmu pracuje 148 nauczycieli i 50 pracowników administracji i obsługi.

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl