Aktualności

13.2.2021

Praca Ośrodka w okresie 15-28.02.2021

W związku z nowelizacją rozporządzenia MEiN dotyczącą ograniczenia pracy jednostek oświaty, decyzją dyrektora SOSW w terminie 15 – 28.02.2021 r. wszystkie szkoły oraz grupy opiekuńczo – wychowawcze (całodobowe – tzw. „internat” i dzienne) w Ośrodku będą funkcjonować w trybie stacjonarnym.

Z uwagi na wytyczne GIS, MEiN i MZ dotyczące niełączenia grup, nie będą funkcjonować międzyoddziałowe grupy opiekuńcze w godzinach porannych i popołudniowych:

  1. Klasy dla uczniów w normie intelektualnej rozpoczynają zajęcia o godz. 7.45, kończą – po godzinach dydaktycznych/ rewalidacyjnych; nie organizuje się międzyoddziałowych zajęć opiekuńczych przed godziną 7.45 i po zajęciach dydaktycznych.
  2. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, zaczynają zajęcia o godz. 8.30 , kończą  o godz. 14.30
  3. W sytuacji dowozu zbiorowego nauczyciele ze zrozumieniem odnoszą się do spóźnień lub konieczności wcześniejszego odebrania ucznia z lekcji.
  4. W wyjątkowych okolicznościach Ośrodek może zapewnić opiekę wykraczającym poza w/w godziny.
Nadal obowiązują wprowadzone procedury bezpieczeństwa COVID-19, w tym – pozostawanie w domu w sytuacji jakiejkolwiek infekcji, zakrywanie ust i nosa  w przestrzeniach wspólnych, szczegółowe i niezmienne grafiki posiłków, procedury dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni. Pracownikom rekomenduje się używanie osłon na usta i nos w trakcie pracy.
Przy stwierdzeniu ewentualnych zachorowań podejmowane będą decyzje o przechodzeniu na tryb zdalny.
Informacja o funkcjonowaniu Ośrodka w terminie od 1.03.2021 r. zostanie przekazana po pojawieniu się kolejnego rozporządzenia MEiN.

Powrót do wszystkich aktualności

© 2021 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl