Aktualności

27.3.2021

Praca Ośrodka w okresie 29.03-11.04.2021

Szanowni Państwo.

Poniżej przekazujemy informację o funkcjonowaniu Ośrodka w terminie 29.03-11.04.2021.

1. Przedszkole specjalne funkcjonuje stacjonarnie.
2. Szkoła podstawowa  i szkoły ponadpodstawowe w SOSW - o prowadzeniu zajęć stacjonarnych decyduje dyrektor, który na dzień dzisiejszy nie podjął takiej decyzji.
3. Na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole -  prosimy o informację emailem, będziemy ustalać indywidualnie wymiar i dni zajęć w szkole, w zależności od potrzeb, w pierwszym rzędzie biorąc pod uwagę dzieci rodziców pracujących.
4. Praktyki zawodowe dla uczniów klas programowo najwyższych będą realizowane w szkole (klasa 3ABO - środa 8.20-12.50 i 3BBO - poniedziałek 10.15-14.45).

W chwili obecnej mamy w Ośrodku 3 potwierdzone zakażenia pracowników; 20 uczniów i 8 pracowników przebywa na kwarantannie.


W okresie pracy zdalnej pozostają w mocy:

  1. Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora SOSW pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 z dnia 24.03.2020 roku w sprawie: organizacji i sposobu realizacji zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie w okresie czasowego zawieszania zajęć i ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora SOSW pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 z dnia 30.03.2020 roku w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Powrót do wszystkich aktualności

© 2021 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl