Aktualności

14.4.2021

Rada Pedagogiczna XIX LO 20210422

Posiedzenie Rady Pedagogicznej XIX LO odbędzie się w dniu 22.04.2021 r. godz. 16.00. W planie - omówienie wyników w nauce i klasyfikacja roczna i końcowa uczniów klas trzecich.

Rada pedagogiczna przeprowadzona będzie zdalnie na podstawie § 11a. ust. 1. rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.). - z wykorzystaniem aplikacji TEAMS


Do spotkania dołączają wyłącznie nauczyciele XIX LO.
Głosowania prowadzone będą z wykorzystaniem aplikacji FORMS podczas posiedzenia.
Sprawozdania należy przesyłac do protokolanta.
Podczas posiedzenia każdy nauczyciel będzie miał możliwość przedstawienia sprawozdania za I półrocze w zwięzłej formie.


Powrót do wszystkich aktualności

© 2021 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl