Aktualności

6.5.2021

Praca Ośrodka w okresie 10-30.05.2021

Informujemy, że w terminie w terminie 10-30.05.2021 r. Ośrodek będzie prowadził wszystkie zajęcia w trybie stacjonarnym - przedszkole i klasy 1-3 szkoły podstawowej decyzją MEiN, natomiast klasy 4-8 szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe, zespoły rewalidacyjno - wychowawcze, grupy całodobowe (tzw. internat) i wwrd - decyzją dyrektora Ośrodka.

Z uwagi na wytyczne GIS, MEiN i MZ dotyczące niełączenia grup, nie będą funkcjonować międzyoddziałowe grupy opiekuńcze w godzinach porannych i popołudniowych:

  1. Klasy dla uczniów w normie intelektualnej rozpoczynają zajęcia o godz. 7.45, kończą – po godzinach dydaktycznych/ rewalidacyjnych; nie organizuje się międzyoddziałowych zajęć opiekuńczych przed godziną 7.45 i po zajęciach dydaktycznych.
  2. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, zaczynają zajęcia o godz. 8.30 , kończą  o godz. 14.30
  3. W sytuacji dowozu zbiorowego nauczyciele ze zrozumieniem odnoszą się do spóźnień lub konieczności wcześniejszego odebrania ucznia z lekcji.
  4. W wyjątkowych okolicznościach Ośrodek może zapewnić opiekę wykraczającym poza w/w godziny.
Prosimy o przestrzeganie terminów przywozu i odbioru uczniów.

Nadal obowiązują wprowadzone procedury bezpieczeństwa COVID-19, w tym – pozostawanie w domu w sytuacji jakiejkolwiek infekcji, zakrywanie ust i nosa  w przestrzeniach wspólnych, szczegółowe i niezmienne grafiki posiłków, procedury dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni. Pracownikom rekomenduje się używanie maseczek w trakcie pracy.

Przy stwierdzeniu ewentualnych zachorowań podejmowane będą decyzje o przechodzeniu na tryb zdalny.

Przypominamy, że dni 25-27.05.2021 r. sa dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych - Ośrodek organizuje dyżury opiekuńcze w godz. 8-14.

Informacje o pracy Ośrodka w miesiącu czerwcu zostaną przekazane po opublikowaniu kolejnej zmiany rozporządzenia.

Powrót do wszystkich aktualności

© 2021 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl