Aktualności

6.9.2023

Rada Pedagogiczna CA 12.09.2023

Dyrektor Ośrodka przypomina o posiedzeniu Rady Pedagogicznej Ośrodka w dniu 12.09.2023 r. o godz. 17.00 (posiedzenie o charakterze zdalnym, z wykorzystaniem platformy Teams, na podstawie §15 ust. 8 Regulaminu Rady Pedagogicznej SOSW CAiCZR).
W planie - przedstawienie planu nadzoru, WDN, aneksu do programu wych-prof, planowanych ocen, harmonogramu obserwacji i rad pedagogicznych, powołanie zespołów nauczycieli, zmiany w statucie, opiniowanie programów do 4 klasy liceum uaktualnionego zestawu podręczników informacje bieżące. Posiedzenie potrwa ok 1h. Obowiązkowa obecność wszystkich nauczycieli.Powrót do wszystkich aktualności

© 2024 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl