Autyzm  »  Terapia

Po uzyskaniu diagnozy i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie ul. Półkole 11 należy skorzystać z pomocy terapeutycznej oferowanej przez krakowskie placówki oświatowe: przedszkola, szkoły specjalne, a następnie poszukać odpowiedniego dla swojego dziecka  miejsca opieki i  kształcenia.

Dane adresowe tych placówek mogą Państwo znaleźć na www.bip.krakow.pl w zakładce jednostki miejskie oraz przez bezpośredni kontakt z dyrekcją poszczególnych placówek . Ważne jest aby wybór przedszkola i szkoły był podyktowany przede wszystkim możliwościami dziecka i oferowanymi przez specjalistów zatrudnionych w danym miejscu metodami pracy, które są dostosowane do specyfiki niepełnosprawności dziecka.

© 2023 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl