Szkolenia  »  Szkolenia i warsztaty dla rodziców  »  Wychowanie (SZ)

PROWADZĄCY dr Andrzej Wolski
TYTUŁ WARSZTATU „Czy dziecku z autyzmem potrzebne jest wychowanie?”
OPIS Dziecko ze spektrum autyzmu, jak i każde inne wymaga w pierwszej kolejności roztropnego wychowania rodzicielskiego a w dalszej kolejności terapii i edukacji. Dziecko z zaburzeniami rozwojowymi tak jak każde inne pragnie miłości, ale musi to być miłość kompetentna.
W trakcie spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z trudem wychowania dziecka, którego rozwój przebiega odmiennie.
Będzie okazja odpowiedzenia sobie na pytanie: co jesteśmy w stanie zrobić jako rodzice, wychowawcy ku lepszemu funkcjonowaniu dziecka ze spektrum autyzmu?
ADRESACI Rodzice, dziadkowie, wychowawcy
LICZEBNOŚĆ GRUPY Do 20 osób
LICZBA GODZIN 4 godziny dydaktyczne
po południu
KOSZT SZKOLENIA 100,00 zł

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl