Prawo  »  COVID-19 PROCEDURY

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID - PRZEDSZKOLE

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 15.05.2020 r.
1. Przyjęcie dziecka do przedszkola i odbiór dziecka z przedszkola pdf
1.1.Oświadczenie - świadomość zagrożenia pdf
1.2. Oświadczenie - zgoda na pomiar temperatury pdf
1.3. Oświadczenie - powiadomienie jednostki w przypadku zakażenia pdf
2. Zapewnienie opieki dziecku w przedszkolu pdf
3. Prace porządkowe i dezynfekcja na terenie jednostki pdf
4. Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika pdf
5. Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u podopiecznego pdf
6 .Postępowanie ze zużytymi środkami zapobiegawczymi – maseczkami i rękawiczkami pdf


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID SZKOŁA

Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 15.05.2020 r.
1. Przyjęcie ucznia do szkołyi odbiór pdf
1.1.Oświadczenie - świadomość zagrożenia pdf
1.2. Oświadczenie - zgoda na pomiar temperatury pdf
1.3. Oświadczenie - powiadomienie jednostki w przypadku zakażenia pdf
2. Zajęcia i opieka w szkole - obowiązuje od 25.05.2020 pdf
3. Prace porządkowe i dezynfekcja na terenie jednostki pdf
4. Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika pdf
5. Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u podopiecznego pdf
6 .Postępowanie ze zużytymi środkami zapobiegawczymi – maseczkami i rękawiczkami pdf

WWRD, ZAJĘCIA REWALIDACYJNE, ZRW
7. Zajęcia wwrd, rewalidacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze pdf
7.1.Oświadczenie - świadomość zagrożenia pdf
7.2. Oświadczenie - zgoda na pomiar temperatury pdf
7.3. Oświadczenie - powiadomienie jednostki w przypadku zakażenia pdf

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID EGZAMINY I MATURY

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 29.05.2020 r.
8. Procedura bezpieczeństwa egzaminy i matury pdf
8.1a. Oświadczenie uczeń (egzamin ósmoklasisty) pdf
8.1b. Oświadczenie maturzysta pdf
8.1c. Oświadczenie pracownik, członek zespołu egzaminazyjnego pdf


WYTYCZNE MEN MZ I GIS

PRZEDSZKOLA 20200506
REWALIDACJE I WWRD 20200518
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 20200525
KONSULTACJE 20200525

© 2020 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl