Prawo  »  COVID-19 PROCEDURYPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID SZKOŁA

Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 27.08.2021 r.
1. Przyjęcie ucznia do szkoły i odbiór pdf
2. Zajęcia i opieka w szkole pdf

Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 28.08.2020 r.
1. Przyjęcie ucznia do szkołyi odbiór - zmieniona Zarządzeniem 24/2021
1.1. Oświadczenie - zgoda na pomiar temperatury pdf
2. Zajęcia i opieka w szkole - zmieniona Zarządzeniem 24/2021
3. Prace porządkowe i dezynfekcja na terenie jednostki pdf
4. Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika pdf
5. Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u podopiecznego pdf
6 .Postępowanie ze zużytymi środkami zapobiegawczymi – maseczkami i rękawiczkami pdf

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID PRZEDSZKOLE

Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 28.08.2020 r.
1. Przyjęcie ucznia do przedszkola i odbiór pdf
1.1. Oświadczenie - zgoda na pomiar temperatury pdf
2. Zajęcia i opieka w przedszkolu pdf
W zakresie prac porządkowych, postępowania w razie podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika oraz postępowania z maseczkami i rękawiczkami obowiązują procedury szkolne.
Powyższe procedury obowiązują także w przypadku zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID GRUPY CAŁODOBOWE

Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 28.08.2020 r.
1. Przyjęcie wychowanka do grupy i odbiór pdf
1.1. Oświadczenie - zgoda na pomiar temperatury pdf
2. Pobyt w grupie całodobowej pdf
W zakresie prac porządkowych, postępowania w razie podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika oraz postępowania z maseczkami i rękawiczkami obowiązują procedury szkolne.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID EGZAMINY I MATURY

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 29.05.2020 r.
8. Procedura bezpieczeństwa egzaminy i matury pdf
8.1a. Oświadczenie uczeń (egzamin ósmoklasisty) pdf
8.1b. Oświadczenie maturzysta pdf
8.1c. Oświadczenie pracownik, członek zespołu egzaminazyjnego pdf

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM RYZYKA  ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 
PROCEDURA I/EM/2021 

 


© 2023 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl