Prawo  »  Regulaminy

 

            inne:

  • Polityka Bezpieczeńdtwa Danych Osobowych - do wglądu w placówce lub udostępniona na wniosek

 Procedury bezpieczeństwa  Procedury rekrutacji:


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/23 

- procedury rekrutacyjne do XIX LO 

- procedury rekrutacyjne  do SZB


Regulamin Wycieczek:

ZFŚS 2019: Regulamin dofinansowania małych form doskonalenia zawodowego w SOSW pn: CAiCZR

© 2023 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl