Szkolenia  »  Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli  »  MUZYKOTERAPIA (W)

PROWADZĄCY mgr Beata Chmiel
TYTUŁ WARSZTATU „Muzykoterapia dzieci i młodzieży z Autyzmem
i Zespołem Aspergera”
OPIS Warsztat muzyczno – ruchowy, w trakcie którego słuchacze będą uczestniczyć w różnych formach muzykoterapii. Poznają metody i techniki, w których wykorzystuje się muzykę jako środek służący do komunikacji, nawiązywania relacji społecznych, wyrażania emocji, relaksacji oraz rozwoju i stymulacji procesów poznawczych.
Prezentowane i omawiane będą filmy z zajęć z dziećmi
i młodzieżą z Autyzmem i z Zespołem Aspergera.
Uczestnicy otrzymają przykładowe scenariusze zajęć
i propozycje ćwiczeń muzyczno – ruchowych.
Wymagany jest wygodny strój i zmienne obuwie.
ADRESACI Nauczyciele, terapeuci.
LICZEBNOŚĆ GRUPY Do 20 osób
LICZBA GODZIN 5 godzin dydaktycznych
W tygodniu w godz. 15.00 -19.00
W sobotę w godz. 10.00 – 14.00
KOSZT SZKOLENIA 100,00 zł

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl