Szkolenia  »  Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli  »  Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Prowadzący mgr Jolanta Ostrowska-Hanf, mgr Anna Słomian
Tytuł szkolenia Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności motorycznych uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Przysposabiającej do Pracy
Tematyka szkolenia, forma realizacji 1. Zajęcia usprawniające dużą motorykę realizowane są podczas zajęć kształtujących kreatywność, w ramach których odbywają się zajęcia muzykoterapii. Wykorzystują one metody rytmiki E.J. Delcroze’a i C. Orffa oraz współczesne metody kreatywne.
Podczas zajęć wprowadzane są elementy choreoterapii, zabawy muzyczno–ruchowe, zabawy orientacyjno – porządkowe oraz ćwiczenia inhibicyjno–incytacyjne, ćwiczenia wyrabiające poczucie rytmu i tempa, relaks z tłem muzycznym.
Wymienione formy aktywności maja na celu rozwijanie i doskonalenie: koordynacji i automatyzacji ruchów, kontroli dynamiki mięśniowej, poczucia równowagi i orientacji w przestrzeni, uniezależnienia ruchów rąk i nóg a także odprężenie, uspokojenie, redukcję lęku.
 
2. Zajęcia usprawniające małą motorykę z wykorzystaniem elementów programu TEACCH (kompleksowy program terapii i edukacji dla dzieci autystycznych z zaburzeniami w komunikacji, zapoczątkowany przez E.Schoplera i jego współpracowników).
Głównym celem programu TEACCH jest osiągnięcie maksymalnej niezależności w życiu dorosłym i jak najpełniejsza adaptacja do życia w społeczeństwie i samodzielnego funkcjonowania.
Proponowane zajęcia obejmują jedną z dziedzin funkcjonalnych nauczania TEACCH – motorykę małą.
Wybrane ćwiczenia manipulacyjne – prowadzone według usystematyzowanego sposobu działania – dotyczą wieloaspektowych ćwiczeń ręki, poprawiających możliwości manualne, poprzez zwiększanie siły mięśniowej oraz zwiększanie lub zachowanie prawidłowego zakresu ruchu stawów; zwiększanie płynności i elastyczności ruchów ręki. Ćwiczenia te doskonalą precyzję ruchów, zwłaszcza dłoni, palców i nadgarstków. Stymulują impulsację nerwową i poprawiają przewodnictwo włókien nerwowych kończyny górnej. Rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową i koordynację obustronną rąk.
Zadania manipulacyjne stanowią zatem wstęp do sprawności manualnej w przyszłości: to sprawność rąk w zakresie samoobsługi niezbędnej do wykonania czynności dnia codziennego oraz umożliwiająca nabywanie umiejętności technicznych.
Forma realizacji obserwacja zajęć grupowych z możliwością wspomagania osób prowadzących
Adresaci Nauczyciele szkół specjalnych, kursanci, studenci itp.
Liczebność grupy 2 osoby
Terminy realizacji Pierwszy i trzeci czwartek miesiąca (prosimy o wcześniejszy kontakt)
Liczba godzin czwartek 4 godz. (od 9.00 do 13.00) + 1 godz. omówienia godz.13.00-14.00
Cena obejmuje 2 godziny hospitacji zajęć mgr Jolanty Ostrowskiej-Hanf, 2 godziny hospitacji zajęć mgr Anny Słomian + zajęcia teoretyczne (omówienie)
Koszt  szkolenia  
Sposób płatności Przelew na konto stowarzyszenia przyszłość – subkonto; faktura

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl