Terapia i edukacja  »  Terapia i edukacja  »  Ceramika

Głównym celem arteterapii, czyli terapii przez sztukę  jest to, by po jej zakończeniu, osoba która została jej poddana, optymistycznie podchodziła do problemów, radziła sobie z własnymi emocjami, stała się odporna na niepowodzenia, nabrała wiary w samego siebie oraz pokonała własną nieśmiałość.
Mówiąc za W. Karolakiem: arterapia jest również sposobem wydobywania z dzieci i młodzieży sił, energii, które pomagają im we własnym rozwoju. Jest to poszukiwanie motywacji do procesu twórczego. Stanowi ona bezpieczny i akceptowany przez dzieci sposób wypowiedzi tego, co jest trudne do opisania słowami, jest odzwierciedleniem problemów i negatywnych emocji nagromadzonych i przechowywanych.
 
Arteterapia jest jedną z wielu metod wykorzystywanych w terapii dzieci niepełnosprawnych, w tym autystycznych.
Terapia przez sztukę wpływa na określone procesy psychiczne
i struktury ludzkiej osobowości oraz procesy poznawcze, na ukierunkowanie zainteresowań, hierarchię wartości i sprawność ruchową stymulującą określone formy aktywności.
Osoby podejmujące arteterapię nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń.
W przypadku dzieci z autyzmem arteterapia pełni rolę korekcyjną, edukacyjną i rekreacyjną. Pomaga w rozpoznawaniu emocji, uwalnianiu i odreagowaniu ich, a także wyrażaniu tych emocji w sposób akceptowany przez otoczenie. Wzmacnia poczucie bezpieczeństwa dziecka, zmniejsza poziom napięcia emocjonalnego, rozbudza świadomość motywów własnych działań i zachowań oraz pomaga uaktywniać komunikację niewerbalną.
Arteterapia pozwala dzieciom na rozwijanie własnych działań twórczych, rozwój wyobraźni, uzewnętrznianie świata przeżyć i odczuć, zrozumienie własnych potrzeb i pragnień, kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic.
 Zajęcia pobudzają dziecko sensorycznie, pozwalają na  poznanie innego niż własny punkt widzenia, pomagają zaspokajać potrzeby bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia docenianym i rozumianym, pomagają w akceptacji siebie i innych, relaksują i wyciszają.
Wykorzystując arteterapię można skutecznie niwelować problemy osób z autyzmem. Zaburzenia społeczne poprzez pracę w grupie, dzielenie się materiałami, prośbę o pomoc, przygotowanie prezentacji, prezentację, udział w imprezach artystycznych, wystawach. Zaburzenia w komunikacji poprzez przedstawienie tematów z natury, wyobraźni, interpretację utworu artystycznego, opisywanie treści własnego dzieła lub pracy innej osoby. Zaburzenia sensoryczne poprzez wykorzystanie różnych materiałów, różnorodnych narzędzi, dobór metod i technik do rodzaju wrażliwości.
 
Jedną z najlepszych form arteterapii jest lepienie z gliny.
 Z gliny łatwo lepi się sukces. Nie potrzeba wiele umiejętności, nie są konieczne artystyczne wizje ani przesadnie mozolna praca, by stworzyć ładną i trwała rzecz. A co najważniejsze, można do minimum ograniczyć naszą ingerencję w dzieło i pozwolić dziecku uwierzyć, że jest prawdziwym artystą, a nie tylko uczniem, wykonującym polecenia nauczyciela. Niejednokrotnie okazuje się, że warto podążać za dzieckiem autystycznym,  a zwłaszcza pozwalać mu na niekontrolowaną ekspresję, która często owocuje niezwykłą fakturą, zaskakującym kształtem czy zapierającą dech w piersiach kompozycją kolorów. A dodatkowo wyraźnie widocznym poczuciem spełnienia, które nie koliduje z normami społecznymi. Oczywiście w większości wypadków efekt jest przypadkowy, a szał bardziej destrukcyjny niż twórczy, ale właśnie wtedy glina zawsze staje na wysokości zadania. Przyjmie na siebie całą furię, oczyści biopole artysty i pozwoli zobaczyć w tym, zdawałoby się, poszarpanym kawałku gliny skulonego ptaka albo głębinową rybę…

PREZENTACJA DO POBRANIA - KOSZYCZKI NIE TYLKO WIELKANOCNE...
© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl