Terapia i edukacja  »  Terapia i edukacja  »  Zajęcia integracyjne i socjalizacyjne

Spośród zaburzeń charakterystycznych dla autyzmu, problemy z nawiązywaniem prawidłowych interakcji społecznych stanowią duży problem dla prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i szkolnym. Dlatego też niezmiernie ważne dla naszych uczniów jest poznawanie norm postępowania społecznego w zakresie wykonywania codziennych czynności i uczenie się wzorów zachowań obowiązujących w społeczeństwie. W związku z tym wspólnie spędzamy czas w instytucjach kultury, kawiarniach, parkach zabaw (Anikino, Park Wodny), uczestniczymy w konkursach plastycznych i teatralnych, poruszamy się środkami komunikacji miejskiej, robimy zakupy w ogólnodostępnych sklepach.
Nasi uczniowie uczą się i bawią podczas wyjazdów na Zielone Szkoły, wycieczki, pikniki.  Nie stronimy od celebrowania uroczystości szkolnych, klasowych i ważnych rocznic. 

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl